برای اطلاعات بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید.

آدرس : نیشابور ، شهرک صنعتی خیام ، بلوار بهره وری ، بهره وری ٧ ، شرکت سایواگستر
صندوق پستی :۴٩۵
کدپستی : ٩٣۴۴١۶۴٣٨٧
تلفن :(٧ خط) ۴٣٢۶۶٧٠٠ ۵١ ٩٨+
۴٣٢۶٧١١٢ ۵١ ٩٨+
۴٣٢۶٧١١٣ ۵١ ٩٨+
۴٣٢۶٧١١۴ ۵١ ٩٨+
فکس : ۴٣٢۶۶٠۴۵ ۵١ ٩٨+
پست الکترونیکی : saiwagostar@yahoo.com
وب سایت : http://www.saiwagostar.com
http://www.saiwagostar.ir

برای ارتباط با مدیر سایت از فرم زیر استفاده کنید
(پر کردن تمام فیلدها الزامی است)


Reload Image


ارسال پیام