نام محصول : شقایق
دسته بندی :بخاری > بخاری بدون دودکش
تاریخ ثبت : ٢٠١٢/٠٢/٢٣

توضیحات

قدرت حرارتی : ۵٠٠٠ کیلوکالری بر ساعت
نوع سوخت و نازل : گاز طبیعی -٢/٢ میلی متر
فشار گاز ورودی : ١٧٨ میلی متر ستون آب
مصرف گاز : ۶١/٠مترمکعب به ساعت
راندمان حرارتی : ٩/٩٩ درصد
وزن خالص : ١٠کیلوگرم
ابعاد ( طول * عرض * ارتفاع ) : (۶٧*٢٠*۴٧) سانتیمتر